İletişim Bilgileri

Tekstilde Geri Dönüşüm

TEKSTİL NEDİR? GERİ DÖNÜŞTÜRÜLÜR MÜ? 

Tekstil, giyilebilir herşeyi ve ev dekor ürünlerini kapsayan bir üretim sektörüdür. Aynı zamanda yaklaşık tüm ülkelere katkı sağlayan geri dönüşüm araçlarından da biridir.Tarıma, endüstriye özellikle sanayiye büyük ölçüde faydaları vardır. Tekstil de cam, plastik ve kağıt atıklar gibi geri dönüştürülebilir. Tekstilin geri dönüşümü de diğer atıklar gibi yeniden doğaya kazandırılmasıyla aynıdır hatta aynı aşamalardan geçmektedir.

Tekstilin Geri Dönüşüm Aşamaları 

İlk olarak üretici ve tüketicilerden, elde edilmiş atıkları kendi içerisinde kumaş rengi ve cinslerine göre ayrıştırarak sınıflandırma yapılır. Bu aşama tekstilin geri dönüşmesi için yapılan en önemli aşamadır. 

Sınıflandırma aşamasında farzedelim ki bir yanlışlık yapıldı. Bu yanlış geri dönüştürülen üründe büyük bir farklılık gösterebilir. 

Belli başlı işlemlerden geçtiği takdirde elde edilen yeni ürün, kullanım alanlarına göre yeni potansiyel müşterilere tanıtılır ve satılır. Bu sayede ekonomiye yeniden can verilmiş olur.

Tekstilin Atığı Nasıl Oluşur? 

Tüketicilerin ürün kullanımından sonra tekstil sektörünün üretim aşamasından sonra oluşan maddeler tekstil atığı olarak adlandırılır. Bu tekstil atıkları 3 başlıkda gruplanabilir. 

● Birinci grup: İplik fabrikalarının oluşturduğu tekstil atıkları, 

● İkinci grup: Tekstil üretiminde imalathanenin çıkardığı atıklar,

● Üçüncü grup: Tüketicilerin ihtiyacını tamamladıktan sonra ortaya çıkan tekstil atıklarıdır. 

Hangi Tür Atık Daha Zor Geri Dönüştürülür? 

Geri dönüşüm araçlarını incelediğimizde kumaş türünün daha fazla riskli ve aslında daha çok emek istediğini az çok biliriz. Kumaşın geri dönüşüm aşamasında daha fazla yoğun bir rekabet ortamı kuşkusuz kaçınılmazdır. 

Kumaşın rengi, cinsi ve kalitesi hatta kumaşta bulunacak yabancı madde oranları bile geri dönüşüm noktasında en önemli maddedir. Herhangi bir atık ne kadar zarar aldıysa, geri dönüşümü yapacak kişilerin de bir hayli vaktini alır ve titiz bir çalışma ister. Ayrıca kumaşın hangi renge boyandığı da çok önemlidir. Kumaş ne kadar çok

boyandıysa, o kadar çok değer kaybeder ve geri dönüşüm için oldukça zor bir atık haline gelir. 

Tekstil atıklarının geri dönüştürülüp değerlendirilmesinde etkin rol oynayan birçok etken vardır ama geri dönüştürülen atıklar sektöre yeniden kazandırılır ve bu da ekonomimize doğrudan katkıda bulunur. 

“Geri Dönüşen Tekstil Atıkları Doğrudan Ekonomiye Can Vermektedir”

Tekstil atıklarının değerlendirilmesine etki eden birden fazla etken vardır fakat değerlendirilen atıklar sektöre yeniden kazandırılır ve bu da doğrudan ekonomiye destek veren önemli bir kazanç olarak karşımıza çıkar.

Leave a Reply